PdfFileEditor.ContentsResizeValue

PdfFileEditor.ContentsResizeValue class

Varsayılan alan birimlerinin yüzdeleri olarak belirtilen içerik boyutu veya kenar boşluğu değeri. Bu sınıf, ContentsResizeParameters içinde kullanılır.

public class ContentsResizeValue

Özellikleri

İsim Tanım
IsPercent { get; } Değer yüzde olarak ifade edilirse doğru olur; Değer varsayılan birimlerde ifade ediliyorsa yanlış.
PercentValue { set; } Değeri sayfa boyutunun yüzdesi olarak ayarlar.
UnitValue { set; } Varsayılan alan birimlerinde değer ayarlar.
Value { get; } Belirtilen değeri alır. Değer birimlerini almak için Unit özelliğini kullanın.

yöntemler

İsim Tanım
static Auto() Otomatik olarak hesaplanan değeri başlatır.
static Percents(double) Yüzde cinsinden değeri başlatır.
static Units(double) Değeri varsayılan alan birimlerinde başlatır.

Ayrıca bakınız