PdfFileEditor.CorruptedItem

PdfFileEditor.CorruptedItem class

Birleştirme sırasında bozulan dosyalar hakkında bilgi sağlayan sınıf.

public class CorruptedItem

Özellikleri

İsim Tanım
Exception { get; } Bu dosya için, dosyada sorun olduğunu gösteren özel durum oluşturuldu.
Index { get; } Bozuk dosya dizini.

Ayrıca bakınız