PdfFileSanitization

PdfFileSanitization class

Temizleme ve kurtarma API’sini temsil eder. Belgeleri başka bir şekilde oluşturamıyor/açamıyorsanız kullanın.

public sealed class PdfFileSanitization : SaveableFacade

yapıcılar

İsim Tanım
PdfFileSanitization() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Document { get; } Üzerinde çalıştığı belge cephesini alır.
Log { get; } Dosya Kaydedildikten sonra dosya ile ne yapıldığını kontrol edebilirsiniz.
UseTrimBottom { get; set; } pdf data sonrasındaki verilerin kaldırılmasına izin verir
UseTrimTop { get; set; } pdf verilerinden önceki verilerin kaldırılmasına izin verir.

yöntemler

İsim Tanım
override BindPdf(Document) Cepheyi başlatır.
override BindPdf(Stream) Sanitize. için bir Pdf akışı bağlar
override BindPdf(string) Sanitize. için bir Pdf dosyası bağlar
override Close() Cepheyi kapatır.
Dispose() Cepheyi ortadan kaldırır.
Recover() Belgeyi kurtarır. Özelleştirmek için özellikleri kullanın.
override Save(Stream) Sonuç PDF’sini akışa kaydeder.
override Save(string) Sonuç PDF’sini dosyaya kaydeder.
TrimBottom() Son %%EOF. ‘den sonraki verileri kaldırır
TrimTop() %PDF’den önceki verileri kaldırır.

Ayrıca bakınız