ChangePassword

ChangePassword(string, string, string)

Kullanıcı parolasını ve sahip parolasını sahip parolasıyla değiştirir, orijinal güvenlik ayarlarını korur. Yeni kullanıcı parolası ve yeni sahip parolası boş veya boş olabilir. Yeni sahip parolası boşsa veya boşsa sahip parolası rastgele bir dizeyle değiştirilir. İşlem başarısız olursa bir istisna atar.

public bool ChangePassword(string ownerPassword, string newUserPassword, string newOwnerPassword)
ParametreTipTanım
ownerPasswordStringOrijinal Sahip şifresi.
newUserPasswordStringYeni Kullanıcı şifresi.
newOwnerPasswordStringYeni Sahip şifresi.

Geri dönüş değeri

Başarı için doğru.

Örnekler

[C#]
 string inFile = "D:\\input.pdf"; // TestPath yeniden atanabilir.
 string outFile = "D:\\output.pdf";	// TestPath yeniden atanabilir.
 PdfFileSecurity fileSecurity = new PdfFileSecurity(inFile,outFile);		
 fileSecurity.ChangePassword("owner","newuser","newowner");

[Visual Basic]
 Dim inFile As String = ".D:\\input.pdf" 'The TestPath may be re-assigned.'
 Dim outFile As String = "D:\\output.pdf" 'The TestPath may be re-assigned.'
 Dim fileSecurity As PdfFileSecurity = New PdfFileSecurity(inFile,outFile) 
 fileSecurity.ChangePassword("owner","newuser","newowner")	

Ayrıca bakınız


ChangePassword(string, string, string, DocumentPrivilege, KeySize)

Kullanıcı parolasını ve parolayı sahip parolasıyla değiştirir, Pdf belge güvenliğinin sıfırlanmasına olanak tanır. Yeni kullanıcı parolası ve yeni sahip parolası boş veya boş olabilir. Yeni sahip parolası boşsa veya boşsa sahip parolası rastgele bir dizeyle değiştirilir. İşlem başarısız olursa bir istisna atar.

public bool ChangePassword(string ownerPassword, string newUserPassword, string newOwnerPassword, 
  DocumentPrivilege privilege, KeySize keySize)
ParametreTipTanım
ownerPasswordStringOrijinal sahip şifresi.
newUserPasswordStringYeni Kullanıcı şifresi.
newOwnerPasswordStringYeni Sahip şifresi.
privilegeDocumentPrivilegeGüvenliği sıfırlayın.
keySizeKeySize40 bit şifreleme için KeySize.x40, 128 bit şifreleme için KeySize.x128 ve 256 bit şifreleme için KeySize.x256.

Geri dönüş değeri

Başarı için doğru.

Örnekler

[C#]
string inFile = ".D:\\input.pdf"; // TestPath yeniden atanabilir.
string outFile = "D:\\output.pdf";	// TestPath yeniden atanabilir.
PdfFileSecurity fileSecurity = new PdfFileSecurity(inFile,outFile);	
fileSecurity.ChangePassword("owner","newuser","newowner", DocumentPrivilege.Print,KeySize.x256);

[Visual Basic] 
Dim inFile As String = ".D:\\input.pdf" 'The TestPath may be re-assigned.'
Dim outFile As String = "D:\\output.pdf" 'The TestPath may be re-assigned.'
Dim fileSecurity As PdfFileSecurity = New PdfFileSecurity(inFile,outFile) 
fileSecurity.ChangePassword("owner","newuser","newowner", DocumentPrivilege.Print,KeySize.x256)

Ayrıca bakınız


ChangePassword(string, string, string, DocumentPrivilege, KeySize, Algorithm)

Kullanıcı parolasını ve parolayı sahip parolasıyla değiştirir, Pdf belge güvenliğinin sıfırlanmasına olanak tanır. Yeni kullanıcı parolası ve yeni sahip parolası boş veya boş olabilir. Yeni sahip parolası boşsa veya boşsa, sahip parolası rastgele bir dizeyle değiştirilecektir. KeySize ve Algorithm değerlerinin 6 olası kombinasyonu vardır. Ancak (KeySize.x40, Algorithm.AES) ve (KeySize.x256, Algorithm.RC4) geçersizdir ve kit bu kombinasyonla karşılaşırsa ilgili istisnası ortaya çıkar. İşlem başarısız olursa bir istisna atar.

public bool ChangePassword(string ownerPassword, string newUserPassword, string newOwnerPassword, 
  DocumentPrivilege privilege, KeySize keySize, Algorithm cipher)
ParametreTipTanım
ownerPasswordStringOrijinal sahip şifresi.
newUserPasswordStringYeni Kullanıcı şifresi.
newOwnerPasswordStringYeni Sahip şifresi.
privilegeDocumentPrivilegeGüvenliği sıfırlayın.
keySizeKeySize40 bit şifreleme için KeySize.x40, 128 bit şifreleme için KeySize.x128 ve 256 bit şifreleme için KeySize.x256.
cipherAlgorithmAES algoritmasını kullanarak şifrelemek için Algorithm.AES veya RC4 şifrelemesi için Algorithm.RC4.

Geri dönüş değeri

Başarı için doğru.

Örnekler

[C#]
string inFile = ".D:\\input.pdf"; // TestPath yeniden atanabilir.
string outFile = "D:\\output.pdf";	// TestPath yeniden atanabilir.
PdfFileSecurity fileSecurity = new PdfFileSecurity(inFile,outFile);	
fileSecurity.ChangePassword("owner","newuser","newowner", DocumentPrivilege.Print,KeySize.x256,Algorithm.AES);

[Visual Basic] 
Dim inFile As String = ".D:\\input.pdf" 'The TestPath may be re-assigned.'
Dim outFile As String = "D:\\output.pdf" 'The TestPath may be re-assigned.'
Dim fileSecurity As PdfFileSecurity = New PdfFileSecurity(inFile,outFile) 
fileSecurity.ChangePassword("owner","newuser","newowner", DocumentPrivilege.Print,KeySize.x256,Algorithm.AES)

Ayrıca bakınız