AddFooter

AddFooter(FormattedText, float)

Belgenin sayfalarına altbilgi ekler.

public void AddFooter(FormattedText formattedText, float bottomMargin)
Parametre Tip Tanım
formattedText FormattedText Altbilgi metnini ve metin özelliklerini içeren FormattedText nesnesi.
bottomMargin Single Sayfanın üst kısmındaki kenar boşluğu.

Örnekler

PdfFileStamp stamp = new PdfFileStamp("input.pdf", "output.pdf");
stamp.AddFooter(new FormattedText("Foot of the page"), 10);

Ayrıca bakınız


AddFooter(FormattedText, float, float, float)

Belgenin sayfalarına altbilgi ekler.

public void AddFooter(FormattedText formattedText, float bottomMargin, float leftMargin, 
    float rightMargin)
Parametre Tip Tanım
formattedText FormattedText Altbilgi metni ve metin özelliklerini içeren FormattedText nesnesi.
bottomMargin Single Sayfanın alt kısmındaki kenar boşluğu.
leftMargin Single Sayfanın sol tarafında kenar boşluğu.
rightMargin Single Sayfanın sağ tarafında kenar boşluğu.

Örnekler

PdfFileStamp stamp = new PdfFileStamp("input.pdf", "output.pdf");
stamp.AddFooter(new FormattedText("Foot of the page"), 10, 50, 50);

Ayrıca bakınız


AddFooter(string, float)

Belgenin sayfalarına alt bilgi olarak resim ekler.

public void AddFooter(string imageFile, float bottomMargin)
Parametre Tip Tanım
imageFile String Görüntü dosyası adı ve yolu.
bottomMargin Single Sayfanın alt kısmındaki kenar boşluğu.

Örnekler

PdfFileStamp fileStamp = new PdfFileStamp("input.pdf", output.pdf");
Stream input = new FileStream(TestSettings.GetInputFile("test.jpg"), FileMode.Open, FileAccess.Read);
fileStamp.AddFooter("image.jpg", 50);
fileStamp.Close();

Ayrıca bakınız


AddFooter(string, float, float, float)

Sayfaların altbilgisi olarak resim ekler.

public void AddFooter(string imageFile, float bottomMargin, float leftMargin, float rightMargin)
Parametre Tip Tanım
imageFile String Iamge dosya adı ve yolu.
bottomMargin Single Sayfanın alt kısmındaki kenar boşluğu.
leftMargin Single Sayfanın sol tarafında kenar boşluğu.
rightMargin Single Sayfanın sağ tarafında kenar boşluğu.

Örnekler

PdfFileStamp fileStamp = new PdfFileStamp("input.pdf", output.pdf");
Stream input = new FileStream(TestSettings.GetInputFile("test.jpg"), FileMode.Open, FileAccess.Read);
fileStamp.AddFooter("image.jpg", 50, 100, 100);
fileStamp.Close();

Ayrıca bakınız


AddFooter(Stream, float)

Sayfanın altbilgisi olarak resim ekler.

public void AddFooter(Stream imageStream, float bottomMargin)
Parametre Tip Tanım
imageStream Stream Akış, görüntü verilerini içerir.
bottomMargin Single Sayfanın alt kısmındaki kenar boşluğu.

Örnekler

PdfFileStamp fileStamp = new PdfFileStamp("input.pdf", output.pdf");
Stream input = new FileStream(TestSettings.GetInputFile("test.jpg"), FileMode.Open, FileAccess.Read);
fileStamp.AddFooter(new FileStream("image.jpg", FileMode.Open, FileAccess.Read), 50);
fileStamp.Close();

Ayrıca bakınız


AddFooter(Stream, float, float, float)

Sayfanın altbilgisi olarak resim ekler.

public void AddFooter(Stream imageStream, float bottomMargin, float leftMargin, float rightMargin)
Parametre Tip Tanım
imageStream Stream Akış, görüntü verilerini içerir.
bottomMargin Single Sayfanın alt kısmındaki kenar boşluğu.
leftMargin Single Sayfanın sol tarafında kenar boşluğu.
rightMargin Single Sayfanın sağ tarafında kenar boşluğu.

Örnekler

PdfFileStamp fileStamp = new PdfFileStamp("input.pdf", output.pdf");
Stream input = new FileStream(TestSettings.GetInputFile("test.jpg"), FileMode.Open, FileAccess.Read);
fileStamp.AddFooter(new FileStream("image.jpg", FileMode.Open, FileAccess.Read), 50, 50, 50);
fileStamp.Close();

Ayrıca bakınız