PdfJavaScriptStripper

PdfJavaScriptStripper class

Tüm Java Script kodunun kaldırılması için sınıf.

public sealed class PdfJavaScriptStripper

yapıcılar

İsim Tanım
PdfJavaScriptStripper() Default_Constructor

yöntemler

İsim Tanım
Strip(Stream, Stream) Java Komut Dosyasını belgeden kaldırın.
Strip(string, string) Java Komut Dosyasını belgeden kaldırın.

Ayrıca bakınız