PdfPrintPageInfo

PdfPrintPageInfo class

Geçerli yazdırma sayfası bilgilerini içeren bir nesneyi temsil eder.

public class PdfPrintPageInfo

Özellikleri

İsim Tanım
PageNumber { get; } Şu anda yazdırılan sayfa numarasını alır;

Ayrıca bakınız