PdfProducer

PdfProducer class

Diğer biçimlerden PDF üretmek için bir sınıfı temsil eder. Bu örnek, CGM dosyasından Pdf dosyasının nasıl üretileceğini gösterir.

string inputFile = "myImage.cgm";
string outputFile = "myPdf.pdf";
try
{
    PdfProducer.Produce(inputFile, ImportFormat.Cgm, outputFile);
    // Başarıyla üretilen pdf dosyası.
}
catch (InvalidCgmFileFormatException e)
{
    // Bir şey yap...
}
public abstract class PdfProducer

yöntemler

İsim Tanım
static Produce(Stream, ImportFormat, Stream) Belirtilen içe aktarma biçimini kullanarak PDF akışını oluşturun. Bu örnek, CGM akışından Pdf akışının nasıl üretileceğini gösterir.
static Produce(Stream, ImportFormat, string) Belirtilen içe aktarma biçimini kullanarak PDF dosyasını oluşturun. Bu örnek, CGM akışından Pdf dosyasının nasıl üretileceğini gösterir.
static Produce(Stream, ImportOptions, Stream) Belirtilen içe aktarma seçeneğini kullanarak PDF dosyasını oluşturun. Bu örnek, CGM akışından Pdf akışının nasıl üretileceğini gösterir.
static Produce(Stream, ImportOptions, string) Belirtilen içe aktarma seçeneğini kullanarak PDF dosyasını oluşturun. Bu örnek, CGM akışından Pdf dosyasının nasıl üretileceğini gösterir.
static Produce(string, ImportFormat, Stream) Belirtilen içe aktarma biçimini kullanarak PDF akışını oluşturun. Bu örnek, CGM dosyasından Pdf akışının nasıl üretileceğini gösterir.
static Produce(string, ImportFormat, string) Belirtilen içe aktarma biçimini kullanarak PDF dosyasını oluşturun. Bu örnek, CGM dosyasından Pdf dosyasının nasıl üretileceğini gösterir.
static Produce(string, ImportOptions, Stream) Belirtilen içe aktarma seçeneğini kullanarak PDF akışını oluşturun. Bu örnek, CGM dosyasından Pdf akışının nasıl üretileceğini gösterir.
static Produce(string, ImportOptions, string) Belirtilen içe aktarma seçeneğini kullanarak PDF dosyasını oluşturun. Bu örnek, CGM dosyasından Pdf dosyasının nasıl üretileceğini gösterir.

Ayrıca bakınız