PropertyFlag

PropertyFlag enumeration

Olası alan bayraklarının numaralandırılması.

public enum PropertyFlag

değerler

İsim Değer Tanım
ReadOnly 0 Alan salt okunurdur.
Required 1 Alan gerekli.
NoExport 2 Alan dışa aktarılamaz.
InvalidFlag 3 Geçersiz alan işareti.

Ayrıca bakınız