ReplaceTextStrategy.NoCharacterAction

ReplaceTextStrategy.NoCharacterAction enumeration

Yazı tipi gerekli karakteri içermiyorsa gerçekleştirilecek eylem

public enum NoCharacterAction

değerler

İsimDeğerTanım
ThrowException0Özel durum atma
UseStandardFont1Yazı tipini, gerekli karakteri içeren standart yazı tipiyle değiştirin
ReplaceAnyway2Metni yine de yazı tipi değişikliği olmadan değiştirin

Ayrıca bakınız