ReplaceTextStrategy.NoCharacterAction

ReplaceTextStrategy.NoCharacterAction enumeration

Yazı tipi gerekli karakteri içermiyorsa gerçekleştirilecek eylem

public enum NoCharacterAction

değerler

İsim Değer Tanım
ThrowException 0 Özel durum atma
UseStandardFont 1 Yazı tipini, gerekli karakteri içeren standart yazı tipiyle değiştirin
ReplaceAnyway 2 Metni yine de yazı tipi değişikliği olmadan değiştirin

Ayrıca bakınız