ReplaceTextStrategy.Scope

ReplaceTextStrategy.Scope enumeration

Metin değiştirme işleminin uygulandığı kapsam REPLACE_FIRST default

public enum Scope

değerler

İsim Değer Tanım
ReplaceFirst 0 Etkilenen sayfaların her birinde metnin yalnızca ilk oluşumunu değiştirin
ReplaceAll 1 Etkilenen tüm sayfalardaki tüm metin oluşumlarını değiştirin

Ayrıca bakınız