ReplaceTextStrategy

ReplaceTextStrategy class

Bu sınıf, Metin Değiştirme işlemi gerçekleştirildiğinde PdfContentEditor davranışını tanımlayan parametreleri içerir.

public sealed class ReplaceTextStrategy

yapıcılar

İsim Tanım
ReplaceTextStrategy() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
IsRegularExpressionUsed { get; set; } Yanlışsa, bulunacak dize basit bir metindir. Doğruysa, bulunacak dize normal ifadedir.
NoCharacterBehavior { get; set; } Değiştirilen text için uygun yazı tipi bulunamadığında gerçekleştirilen eylem (İstisna at / Başka yazı tipini değiştir / Yine de değiştir).
ReplaceScope { get; set; } Değiştirme işleminin kapsamı (ilk oluşumu değiştirin veya tüm oluşumları değiştirin).

Ayrıca bakınız