SaveableFacade

SaveableFacade class

Kaydedilebilir tüm cepheler için temel sınıf.

public abstract class SaveableFacade : Facade, ISaveableFacade

Özellikleri

İsim Tanım
Document { get; } Üzerinde çalıştığı belge cephesini alır.

yöntemler

İsim Tanım
virtual BindPdf(Document) Cepheyi başlatır.
virtual BindPdf(Stream) Cepheyi başlatır.
virtual BindPdf(string) Cepheyi başlatır.
virtual Close() Aspose.Pdf.Document’ı bir cepheye bağlı olarak imha eder.
Dispose() Cepheyi ortadan kaldırır.
virtual Save(Stream) PDF belgesini belirtilen akışa kaydeder.
virtual Save(string) PDF belgesini belirtilen dosyaya kaydeder.

Ayrıca bakınız