StampInfo

StampInfo class

Damga bilgilerini temsil eden sınıf.

public sealed class StampInfo

Özellikleri

İsim Tanım
Form { get; } Damganın XFormunu alır.
Image { get; } Damga görüntüsünü alır. Damga resim içermiyorsa boş olabilir (örneğin metin damgası için).
IndexOnPage { get; } Sayfada damga dizini alır.
Rectangle { get; } Damganın yerleştirildiği yerde dikdörtgeni alır.
StampId { get; } Damganın tanımlayıcısını alır.
StampType { get; } Damga türünü (resim / form) alır.
Text { get; } Damgadaki metni alır.
Visible { get; } Damganın görünürlüğünü alır. false ise, damga gizlenir (HideStampById ile). Gizli damga ShowStampById. tarafından geri yüklenebilir

Ayrıca bakınız