StampType

StampType enumeration

Damga türlerini açıklar.

public enum StampType

değerler

İsim Değer Tanım
Form 0 Form ise damga.
Image 1 Damga resimdir.

Ayrıca bakınız