SubmitFormFlag

SubmitFormFlag enumeration

Olası gönderme formu bayraklarının numaralandırılması.

[Flags]
public enum SubmitFormFlag

değerler

İsim Değer Tanım
Fdf 0 Veriler FDF biçiminde döndürülecek.
Html 1 Veriler HTML biçiminde döndürülecek.
Xfdf 2 Veriler XFDF biçiminde döndürülecek.
FdfWithComments 3 Veriler, yorumlarla birlikte FDF biçiminde döndürülecek.
XfdfWithComments 4 Veriler, yorumlarla birlikte XFDF biçiminde döndürülür.
Pdf 5 PDF dosyasının tamamı gönderilecek.

Ayrıca bakınız