WordWrapMode

WordWrapMode enumeration

Kelime kaydırma stratejilerini tanımlar

public enum WordWrapMode

değerler

İsim Değer Tanım
Default 0 Varsayılan algoritma (kelimelerin ortasından ayrılmaya izin verir)
ByWords 1 Sözcük kaydırma yalnızca tam sözcükleri kaydırır. Sözcüğün tamamı kaydırılamazsa, sözcüğü ortasına kaydırmaya çalışır

Ayrıca bakınız