BoxStyle

BoxStyle enumeration

Onay kutusunun stillerini temsil eder.

public enum BoxStyle

değerler

İsim Değer Tanım
Circle 0 Daire stili.
Check 1 Stili kontrol edin.
Cross 2 Çapraz stil.
Diamond 3 Elmas stili.
Square 4 Kare stil.
Star 5 Yıldız stili.

Ayrıca bakınız