BoxStyle

BoxStyle enumeration

Onay kutusunun stillerini temsil eder.

public enum BoxStyle

değerler

İsimDeğerTanım
Circle0Daire stili.
Check1Stili kontrol edin.
Cross2Çapraz stil.
Diamond3Elmas stili.
Square4Kare stil.
Star5Yıldız stili.

Ayrıca bakınız