AddOption

AddOption(string)

Belirtilen adla yeni seçenek ekler.

public virtual void AddOption(string optionName)
Parametre Tip Tanım
optionName String Yeni seçeneğin adı.

Ayrıca bakınız


AddOption(string, string)

Belirtilen dışa aktarma değeri ve adıyla yeni seçenek ekler.

public virtual void AddOption(string export, string name)
Parametre Tip Tanım
export String İhracat değeri.
name String Yeni seçeneğin adı.

Ayrıca bakınız