Selected

ChoiceField.Selected property

Seçilen seçeneğin dizinini alır veya ayarlar. Bu özellik, seçimi değiştirmeye izin verir.

public virtual int Selected { get; set; }

Ayrıca bakınız