ComboBoxField

ComboBoxField()

Generator’da kullanılacak ComboBoxField için Oluşturucu.

public ComboBoxField()

Ayrıca bakınız


ComboBoxField(Document)

Generator ile çalışmak için CombBox alanı oluşturur.

public ComboBoxField(Document doc)
Parametre Tip Tanım
doc Document Alanın oluşturulacağı belge.

Ayrıca bakınız


ComboBoxField(Page, Rectangle)

Combobox Alanı için Oluşturucu.

public ComboBoxField(Page page, Rectangle rect)
Parametre Tip Tanım
page Page Alanın yerleştirileceği sayfa.
rect Rectangle Sayfadaki alanın boyutunu ve konumunu tanımlayan dikdörtgen.

Ayrıca bakınız


ComboBoxField(Document, Rectangle)

Combobox alanı için oluşturucu.

public ComboBoxField(Document doc, Rectangle rect)
Parametre Tip Tanım
doc Document Alanın oluşturulması gereken belge.
rect Rectangle Alanın boyutunu ve konumunu tanımlayan dikdörtgen.

Ayrıca bakınız