DateField

DateField()

Yeni bir örneğini başlatırDateField

public DateField()

Ayrıca bakınız


DateField(Document)

Generator ile kullanılması gereken yapıcı.

public DateField(Document doc)
ParametreTipTanım
docDocumentAlanın oluşturulacağı belge.

Ayrıca bakınız


DateField(Page, Rectangle)

Yeni bir örneğini başlatırDateField

public DateField(Page page, Rectangle rect)
ParametreTipTanım
pagePageOluşturmak için gerekli sayfa.
rectRectangleMetin alanının sayfada yerleştirileceği dikdörtgen.

Ayrıca bakınız


DateField(Document, Rectangle)

Yeni bir örneğini başlatırDateField

public DateField(Document doc, Rectangle rect)
ParametreTipTanım
docDocumentAlanın oluşturulacağı belge.
rectRectangleAlanın dikdörtgeni.

Ayrıca bakınız