DocMDPAccessPermissions

DocMDPAccessPermissions enumeration

Bu belge için verilen erişim izinleri. Geçerli değerler: 1 - Belgede hiçbir değişikliğe izin verilmez; belgede yapılacak herhangi bir değişiklik imzayı geçersiz kılar. 2 - İzin verilen değişiklikler formların doldurulması, sayfa şablonlarının başlatılması ve imzalanmasıdır; diğer değişiklikler imzayı geçersiz kılar. 3 - İzin verilen değişiklikler, açıklama oluşturma, silme ve değiştirmenin yanı sıra 2 ile aynıdır; diğer değişiklikler imzayı geçersiz kılar.

public enum DocMDPAccessPermissions

değerler

İsimDeğerTanım
NoChanges11 - Belgede hiçbir değişikliğe izin verilmez; belgede yapılacak herhangi bir değişiklik imzayı geçersiz kılar.
FillingInForms22 - İzin verilen değişiklikler formları doldurma, sayfa şablonlarını başlatma ve imzalama; diğer değişiklikler imzayı geçersiz kılar.
AnnotationModification33 - İzin verilen değişiklikler, açıklama oluşturma, silme ve değiştirmenin yanı sıra 2 ile aynıdır; diğer değişiklikler imzayı geçersiz kılar.

Ayrıca bakınız