DocMDPSignature

DocMDPSignature class

Belge MDP (değişiklik algılama ve önleme) imza türünün sınıfını temsil eder.

public sealed class DocMDPSignature

yapıcılar

İsimTanım
DocMDPSignature(Signature, DocMDPAccessPermissions)Yeni bir örneğini başlatırDocMDPSignature sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
AccessPermissions { get; }Bu belge için verilen erişim izinlerini döndürür.

Ayrıca bakınız