DocMDPSignature

DocMDPSignature class

Belge MDP (değişiklik algılama ve önleme) imza türünün sınıfını temsil eder.

public sealed class DocMDPSignature

yapıcılar

İsim Tanım
DocMDPSignature(Signature, DocMDPAccessPermissions) Yeni bir örneğini başlatırDocMDPSignature sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
AccessPermissions { get; } Bu belge için verilen erişim izinlerini döndürür.

Ayrıca bakınız