AccessPermissions

DocMDPSignature.AccessPermissions property

Bu belge için verilen erişim izinlerini döndürür.

public DocMDPAccessPermissions AccessPermissions { get; }

Ayrıca bakınız