DocMDPSignature

DocMDPSignature constructor

Yeni bir örneğini başlatırDocMDPSignature sınıf.

public DocMDPSignature(Signature signature, DocMDPAccessPermissions accessPermissions)
ParametreTipTanım
signatureSignatureİmzalama sırasında kullanılan imza nesnesi.
accessPermissionsDocMDPAccessPermissionsBu belge için verilen erişim izinleri.

Ayrıca bakınız