ExternalSignature

ExternalSignature class

Bir X509Certificate2 kullanarak ayrılmış bir PKCS#7Ayrık imza oluşturur. Dışa aktarılabilir özel anahtarlar olmadan usb akıllı kartları, belirteçleri destekler.

public class ExternalSignature : Signature

yapıcılar

İsimTanım
ExternalSignature(X509Certificate2)Bir X509Certificate2 kullanarak ayrılmış bir PKCS#7Ayrık imza oluşturur. Dışa aktarılabilir özel anahtarlar olmadan usb akıllı kartları, belirteçleri destekler.

Özellikleri

İsimTanım
Authority { get; set; }Belgeyi imzalayan kişi veya yetkilinin adı.
ByteRange { get; }Özet hesaplaması için tam bayt aralığını tanımlaması gereken bir tam sayı çiftleri dizisi (başlangıç bayt ofseti, bayt cinsinden uzunluk) .
Certificate { get; }Özel anahtara sahip sertifika.
ContactInfo { get; set; }Bir alıcının imzayı doğrulamak için imzalayanla iletişim kurmasını sağlamak için imzalayan tarafından sağlanan bilgiler, örneğin bir telefon numarası.
CustomAppearance { get; set; }Özel görünümü alır/ayarlar.
Date { get; set; }İmzalama zamanı.
Location { get; set; }İmzalamanın CPU ana bilgisayar adı veya fiziksel konumu.
OcspSettings { get; set; }ocsp ayarlarını alır/ayarlar.
Reason { get; set; }İmzalamanın nedeni, örneğin (Kabul ediyorum…).
ShowProperties { get; set; }İmza özelliklerini göstermeye/gizlemeye zorla. ShowProperties’in doğru olması durumunda, imza alanının önceden tanımlanmış bir görünüm biçimi vardır (temsil edilecek dizeler): ——————— ———————- {sertifika konusu} tarafından dijital olarak imzalandı Tarih: {signature.Date} Neden: {signature.Reason} Konum: { imza.Konum} ——————————————- burada {X}, X değeri için yer tutucudur. Ayrıca imzanın resmi olabilir, bu durumda listelenen dizeler resmin üzerine yerleştirilir. ShowProperties varsayılan olarak true’dur.
TimestampSettings { get; set; }Zaman damgası ayarlarını alır/ayarlar.
UseLtv { get; set; }ltv doğrulama bayrağını alır/ayarlar.

yöntemler

İsimTanım
Verify()Bu imzayla ilgili belgeyi doğrulayın ve belge geçerliyse veya yanlışsa true değerini döndürün.

Ayrıca bakınız