AlternateName

Field.AlternateName property

Alanın alternatif adını alır veya ayarlar (Alanın kullanıcı arabiriminde tanımlanacağı her yerde gerçek alan adı yerine kullanılacak alternatif bir alan adı). Adobe Acrobat’ta alan araç ipucu olarak alternatif ad kullanılır .

public string AlternateName { get; set; }

Ayrıca bakınız