CopyTo

Field.CopyTo method

Belirtilen dizinden başlayarak bu alanın alt alanlarını diziye kopyalar.

public void CopyTo(Field[] array, int index)
Parametre Tip Tanım
array Field[] Alanın kopyalanması gereken dizi.
index Int32 Alanların kopyalanacağı başlangıç dizini.

Ayrıca bakınız