Count

Field.Count property

Bu alandaki alt alanların sayısını alır veya ayarlar. (Örneğin radyo düğmesi alanındaki öğe sayısı).

public int Count { get; }

Ayrıca bakınız