Flatten

Field.Flatten method

Bu alanı kaldırır ve değerini doğrudan sayfaya yerleştirir.

public override void Flatten()

Ayrıca bakınız