GetEnumerator

Field.GetEnumerator method

İçerdiği alanların numaralandırıcısını döndürür.

public IEnumerator<WidgetAnnotation> GetEnumerator()

Geri dönüş değeri

Numaralandırıcı.

Ayrıca bakınız