IsGroup

Field.IsGroup property

Bu alanın terminal olmayan alan, yani alanlar grubu olduğunu gösteren boole değerini alır veya ayarlar.

public bool IsGroup { get; }

Ayrıca bakınız