IsSharedField

Field.IsSharedField property

Jeneratör desteği için Özellik. Üstbilgiye veya altbilgiye alan eklendiğinde kullanılır. True ise, bu alan bir kez oluşturulacak ve görünümü belgenin tüm sayfalarında görünecektir. Yanlış ise, her belge sayfası için ayrılmış alan oluşturulur.

public bool IsSharedField { get; set; }

Ayrıca bakınız