IsSynchronized

Field.IsSynchronized property

Sözlük senkronize edilmişse true değerini döndürür.

public bool IsSynchronized { get; }

Ayrıca bakınız