Item

Field indexer (1 of 2)

Bu alanda bulunan alt alanı alt alan adına göre alır.

public WidgetAnnotation this[string name] { get; }
Parametre Tanım
name İçerdiği alt alan adı.

Geri dönüş değeri

Alan örneği.

Ayrıca bakınız


Field indexer (2 of 2)

Bu alanda bulunan alt alanı indekse göre alır.

public WidgetAnnotation this[int index] { get; }
Parametre Tanım
index İstenen alt alanın dizini.

Geri dönüş değeri

Alan örneği.

Ayrıca bakınız