Item

Field indexer (1 of 2)

Bu alanda bulunan alt alanı alt alan adına göre alır.

public WidgetAnnotation this[string name] { get; }
ParametreTanım
nameİçerdiği alt alan adı.

Geri dönüş değeri

Alan örneği.

Ayrıca bakınız


Field indexer (2 of 2)

Bu alanda bulunan alt alanı indekse göre alır.

public WidgetAnnotation this[int index] { get; }
ParametreTanım
indexİstenen alt alanın dizini.

Geri dönüş değeri

Alan örneği.

Ayrıca bakınız