PageIndex

Field.PageIndex property

Bu alanı içeren sayfanın dizinini alır.

public override int PageIndex { get; }

Ayrıca bakınız