PartialName

Field.PartialName property

Alanın kısmi adını alır veya ayarlar.

public string PartialName { get; set; }

Ayrıca bakınız