TabOrder

Field.TabOrder property

Alanın sekme sırasını alır veya ayarlar.

public int TabOrder { get; set; }

Ayrıca bakınız