HideButtons

Form.FlattenSettings.HideButtons property

Ayarlanırsa, düğmeler düzleştirilmiş belgeden kaldırılacaktır. Varsayılan olarak yanlış.

public bool HideButtons { get; set; }

Ayrıca bakınız