UpdateAppearances

Form.FlattenSettings.UpdateAppearances property

Ayarlanırsa, düzleştirmeden önce tüm alan görünümleri yeniden oluşturulur. Bu seçenek, alan yanlış düzleştirilmişse yardımcı olabilir. Bu seçenek performansı düşürebilir. Varsayılan olarak false. olarak ayarlanmıştır

public bool UpdateAppearances { get; set; }

Ayrıca bakınız