Form.SignDependentElementsRenderingModes

Form.SignDependentElementsRenderingModes enumeration

Formlar imzalama bilgisi içerebilir ve imzalı veya imzasız olabilir. Bazen formların görüntüleyicideki görünümü, formun imzalı olup olmamasına bağlı olmalıdır. Bu numaralandırma, form türünün dönüştürülmesi sırasında imzaya göre olası oluşturma modlarını sıralar.

public enum SignDependentElementsRenderingModes

değerler

İsim Değer Tanım
RenderFormAsUnsigned 0 Formu imzasız olarak oluştur.
RenderFormAsSigned 1 Formu imzalı olarak oluştur.

Ayrıca bakınız