Add

Add(Field, int)

Forma alan ekler.

public void Add(Field field, int pageNumber)
ParametreTipTanım
fieldFieldEklenmesi gereken alan.
pageNumberInt32Eklenen alanın yerleştirileceği sayfa dizini.

Ayrıca bakınız


Add(Field)

Forma alan ekler.

public void Add(Field field)
ParametreTipTanım
fieldFieldEklenmesi gereken alan.

Ayrıca bakınız


Add(Field, string, int)

Forma yeni alan ekler; Bu alan zaten başka bir forma veya bu forma yerleştirilmişse, alanın kopyası oluşturulur.

public Field Add(Field field, string partialName, int pageNumber)
ParametreTipTanım
fieldFieldAlan adı.
partialNameStringFormdaki alanın adı.
pageNumberInt32Alanın ekleneceği sayfa numarası.

Geri dönüş değeri

Eklenen alan döndürüldü. Alanın bir kopyası oluşturulduysa, iade edilecektir.

Ayrıca bakınız