Add

Add(Field, int)

Forma alan ekler.

public void Add(Field field, int pageNumber)
Parametre Tip Tanım
field Field Eklenmesi gereken alan.
pageNumber Int32 Eklenen alanın yerleştirileceği sayfa dizini.

Ayrıca bakınız


Add(Field)

Forma alan ekler.

public void Add(Field field)
Parametre Tip Tanım
field Field Eklenmesi gereken alan.

Ayrıca bakınız


Add(Field, string, int)

Forma yeni alan ekler; Bu alan zaten başka bir forma veya bu forma yerleştirilmişse, alanın kopyası oluşturulur.

public Field Add(Field field, string partialName, int pageNumber)
Parametre Tip Tanım
field Field Alan adı.
partialName String Formdaki alanın adı.
pageNumber Int32 Alanın ekleneceği sayfa numarası.

Geri dönüş değeri

Eklenen alan döndürüldü. Alanın bir kopyası oluşturulduysa, iade edilecektir.

Ayrıca bakınız