Delete

Delete(Field)

Alanı formdan silin.

public void Delete(Field field)
ParametreTipTanım
fieldFieldSilinmesi gereken alan.

Ayrıca bakınız


Delete(string)

Alanı adıyla formdan siler.

public void Delete(string fieldName)
ParametreTipTanım
fieldNameStringSilinmesi gereken dosyanın adı.

Ayrıca bakınız