HasField

HasField(Field)

Formda zaten belirtilen alan olup olmadığını kontrol edin.

public bool HasField(Field field)
ParametreTipTanım
fieldFieldKontrol edilecek alan.

Geri dönüş değeri

doğru belirtilen alan adı Form’a eklendiyse; aksi halde,yanlış .

Ayrıca bakınız


HasField(string)

Belirtilen ada sahip alanın Form’a önceden eklenmiş olup olmadığını belirler.

public bool HasField(string fieldName)
ParametreTipTanım
fieldNameStringAlanın KısmiAdı.

Geri dönüş değeri

doğru belirtilen alan adı Form’a eklendiyse; aksi halde,yanlış .

Ayrıca bakınız