FormType

FormType enumeration

Olası Acro Form türlerinin numaralandırılması.

public enum FormType

değerler

İsim Değer Tanım
Standard 0 Standart AcroForm.
Static 1 Statik XFA formu.
Dynamic 2 Dinamik XFA formu.

Ayrıca bakınız