IconCaptionPosition

IconCaptionPosition enumeration

Simgenin konumunu açıklar.

public enum IconCaptionPosition

değerler

İsim Değer Tanım
NoIcon 0 Simge görüntülenmiyor.
NoCaption 1 Altyazı görüntülenmiyor.
CaptionBelowIcon 2 Resim yazısı simgenin altında.
CaptionAboveIcon 3 Resim yazısı simgenin üstünde.
CaptionToTheRight 4 Sağdaki resim yazısı.
CaptionToTheLeft 5 Soldaki resim yazısı.
CaptionOverlaid 6 Altyazı yerleştirildi.

Ayrıca bakınız