IconCaptionPosition

IconCaptionPosition enumeration

Simgenin konumunu açıklar.

public enum IconCaptionPosition

değerler

İsimDeğerTanım
NoIcon0Simge görüntülenmiyor.
NoCaption1Altyazı görüntülenmiyor.
CaptionBelowIcon2Resim yazısı simgenin altında.
CaptionAboveIcon3Resim yazısı simgenin üstünde.
CaptionToTheRight4Sağdaki resim yazısı.
CaptionToTheLeft5Soldaki resim yazısı.
CaptionOverlaid6Altyazı yerleştirildi.

Ayrıca bakınız