IconFit

IconFit class

Widget açıklama simgesinin, açıklama dikdörtgeni içinde nasıl görüntüleneceğini açıklar.

public sealed class IconFit

Özellikleri

İsim Tanım
LeftoverBottom { get; set; } Simgenin altında ayrılacak alanı alır veya ayarlar.
LeftoverLeft { get; set; } Simgenin solunda ayrılacak alan alır veya ayarlar.
ScalingMode { get; set; } Kullanılacak ölçeklendirme türü. ///
ScalingReason { get; set; } Ölçekleme nedenini alır veya ayarlar.
SpreadOnBorder { get; set; } True ise, düğme görünümünün, kenarlığın çizgi genişliği dikkate alınmadan, açıklamanın sınırları içine tam olarak sığacak şekilde ölçeklendirileceğini belirtir.

yöntemler

İsim Tanım
static NameToScalingMode(string) Ölçekleme modu adını ScalingMode nesnesine dönüştürür.
static NameToScalingReason(string) Ölçekleme nedeninin adını ScalingReason nesnesine dönüştürür.
static ScalingModeToName(ScalingMode) Ölçekleme modu nesnesini ada dönüştürür.
static ScalingReasonToName(ScalingReason) Ölçekleme nedenini ada dönüştürür.

Ayrıca bakınız