Option

Option class

Sınıf, seçim alanı seçeneğini temsil eder.

public sealed class Option

Özellikleri

İsim Tanım
Index { get; } Seçeneğin dizinini alır.
Name { get; set; } Seçeneğin adını alır veya ayarlar.
Selected { get; set; } Seçili seçeneğin durumunu alır veya ayarlar. Seçenek seçilirse true döndürür.
Value { get; set; } Seçenek dışa aktarma değerini alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız