Name

Option.Name property

Seçeneğin adını alır veya ayarlar.

public string Name { get; set; }

Ayrıca bakınız